Ивээн тэтгэгчийн эдлэх давуу эрхүүд;

1.Ерөнхий ивээн тэтгэгч

 • Компанийн  үзэсгэлэн  гаргах  талбайгаас 23, 24- дэх талбайгаас өөс хүссэн байрлал, хэмжээгээр авах боломжтой
 • Үзэсгэлэн болон конференцийн бүх арга хэмжээнд оролцох эрх
 • Үзэсгэлэнгийн  үеэр  зохиогдох  арга  хэмжээнүүд  дээр  20 минутын илтгэл тавих, танилцуулга хийх эрхийг эдэлнэ.
 • Экспогийн хүндэтгэлийн хүлээн авалтанд оролцох эрх
 • Компаний нэр, логог Экспогийн байр, хуанли, зурагт хуудас, цахим хуудас зэрэг сурталчилгааны бүхий л бүтээгдэхүүн дээр хамгийн эхний нүүрэнд байрлуулна.
 • Хотын төвийн болон бусад баннер дээр компаний лого байрлах
 • Нээлт болон хаалтын ажиллагаа дээр үг хэлэх боломж олгох

2.Алтан  ивээн  тэтгэгч

 • Компанийн  үзэсгэлэн  гаргах  талбайгаас 23, 24- дэх талбайгаас өөс хүссэн байрлал, хэмжээгээр авах боломжтой
 • Үзэсгэлэн болон конференцийн бүх арга хэмжээнд оролцох эрх
 • 15 минутын Илтгэл тавих, танилцуулга хийх эрхийг эдэлнэ.
 • Экспогийн хүндэтгэлийн хүлээн авалтанд оролцох эрх
 • Хотын төвийн болон бусад баннер дээр компаний лого байрлах
 • Компаний нэр, логог Экспогийн байр, хуанли, зурагт хуудас, цахим хуудас зэрэг сурталчилгааны бүхий л бүтээгдэхүүн дээр байрлуулна.

3.Ивээн тэтгэгч

 • Компанийн үзэсгэлэн гаргах талбайгаас 7, 10-дэхь талбайгаас сонгоно.
 • 10 минутын илтгэл тавих, танилцуулга хийх эрхийг эдэлнэ.
 • Компаний нэр, логог Экспогийн байр, хуанли, зурагт хуудас,цахим хуудас зэрэг сурталчилгааны бүхий л бүтээгдэхүүн дээр байрлуулна.
 • Экспогийн хүндэтгэлийн хүлээн авалтанд оролцох эрх
 • Хотын төвийн болон бусад баннер дээр компаний лого байрлах

/ГЭРЭЭ ТАТАХ/

Хүсэлт бүртгүүлэх