Бүтэц зохион байгуулалт

 

Холбоо нь Удирдах Зөвлөлийн 15 , Зөвлөлдөх хорооны 51 гишүүнтэй, авто зам гүүрийн барилга, зураг төсөл зөвлөх үйлчилгээний нийт  236 гишүүн байгууллагатай,үйл ажилагаагаа явуулахын зэрэгцээ Дэлийн авто замын холбоо /PIARC/-ын “Үндсэн хорооны гишүүн”, Олон улсын Зөвлөх инженерүүдийн холбоо / FIDIC / -ны “” гишүүн, Ази, Австралийн авто замын инженерийн нийгэмлэг /REAAA/-ийн гишүүн байгууллага.