Танилцуулга

Монголын авто замчдын холбоо нь 2008 оны 3-р сарын 31-нд Авто замчдын II Их хурлаар үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд тус хурлаас гарсан дүрмийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж байна.


Холбоо нь Монгол улсын Үндсэн хууль, Монгол улсын Төрийн бус байгууллагын тухай хууль, бусад хууль тогтоомж болон Монголын авто замчдын II их хурлаар баталсан Холбооны дүрмийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажилладаг, ашгийн төлөө бус, гишүүддээ үйлчилдэг төрийн бус байгууллага юм.

Эрхэм зорилго

МАЗХ -ны эрхэм зорилго нь гишүүдийн эрх ашгийг тууштай хамгаалах, тэдэнд бүх талын бодитой туслалцаа үзүүлэх, авто замын салбарын хөгжлийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг боловсруулах ба хэрэгжүүлэхэд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллаж салбарын хөгжлийг эрчимжүүлэхэд хувь нэмэр оруулахад оршино. 

Үйл ажиллагааны чиглэл

  • Гишүүдийнхээ мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, давтан сургах үйл ажиллагааг зохион байгуулах
  • Гишүүн байгууллагуудын бизнесийн үйл ажиллагаанд судалгаа, дүн шинжилгээ хийж түүний үр дүнг сайжруулах бүх талын ажил зохиох
  • Салбарын хүрээнд мөрдөх стандарт, хууль эрхийн актуудын мөрдөлт, хэрэгжилтийн байдалд судалгаатай ажиллаж салбарын болон гишүүдийн эрх ашигтай зөрчилдөж буй асуудлуудаар саналаа боловсруулан холбогдох газруудад тавих
  • Гишүүн тэргүүний байгууллагуудыг шалгаруулах, сурталчлах ажлыг зохион байгуулах
  • Гишүүдийнхээ эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолыг хамгаалж, төрийн болон төрийн бус , хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай харьцах
  • Авто замыг хөгжүүлэх талаар төр засгийн бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд оролцон саналаа тусгуулах, хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах
  • Олон улсын мэргэжил нэгт байгууллагуудтай хамтран ажиллах, гишүүн байгууллагуудыг төлөөлөх, тэдгээрийн гадаад хамтын ажиллагааны ажлыг нэгдсэн удирдлагаар хангах
  • Салбарын төрийн бус байгууллагуудын уялдаа холбоог зохицуулах

МАЗХ-ноос зохион байгуулдаг арга хэмжээнүүд Ү/А

Холбооноос жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг олон арга хэмжээ бий.
Авто замын баяраар “Авто замын эхлэлийн цэг”-т салбарын яам, компаниудын төлөөлөлтэй хамтран  хүндэтгэл үзүүлдэг.
Сар шинээр болон ахмадын баяраар баатар, гавъяатуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлдэг. Салбарынхаа спортын аваргуудаа жил бүр тодруулдаг.  
Амжилтаараа тэргүүлсэн аварга сайчуулаа жил бүрийн шинэ жилийн баяраар тодруулдаг.

МАЗХ-ны дэргэдэх “Авто Зам Дугуйн Клуб” Ү/А

ЗТЯ-ны Авто замын бодлогын  хэрэгжүүлэлтийг зохицуулах газрын дарга Р. Онон, Зам засварын хэлтсийн дарга Б. Мандат , Үйлдвэрлэлийг хэлтсийн дарга Х. Ганболд, МАЗХ-ны тэргүүн Т. Бямбаа, Авто Зам Дугуйн Клубын нарийн бичгийн дарга, дасгалжуулагч Ц. Чанцал нар хэлэлцээд "Авто Зам" дугуйн клубыг Монголын Авто Замчдын холбоог түшиглүүлэн тэргүүн Т. Бямбаагаар удирдуулан ажиллуулах шийдвэр гарган хүлээлгэн өгсөн түүхтэй. 

"Авто зам" дугуйн клуб маань Олон улсын боло дотоодын уралдаан тэмцээнд байнга амжилттай оролцож байна.